AC-DC电源MS Series

技术数据的记载内容会在未事先预告的情况下进行变更,敬请谅解。

  规格标准书 外观图 型号数据 可靠性数据 抗扰度试验 使用说明书
MS9 PDF PDF
DXF
PDF - - -
MS10 PDF PDF
DXF
PDF - - -
MS11 PDF PDF
DXF
PDF - - -
MS12 PDF PDF
DXF
PDF - - -
MS300 PDF PDF
DXF
PDF PDF - -

外观图DXF/STEP/IGES文件为压缩文件。

  • 本网站所记载的内容会在未事先预告的情况下进行变更,敬请谅解。